hybrid learning

trong bối cảnh đào tạo trực tuyến uyển chuyển nhưng tính gắn kết và duy trì không cao trong khi đào tạo truyền thống không phù hợp với người đi làm khi thời gian trên lớp quá nhiều, mô hình hybrid learning ra đời tận dụng tối đa được các lợi thế đồng thời giải quyết được các rào cản từ mô hình đào tạo trực tuyến và mô hình đào tạo truyền thống

  • học lý thuyết trên hệ thống
  • học thực hành trên lớp với bosscamp
  • hệ thống hỗ trợ tiếng Anh và học thuật đồng hành
học trực tuyến
trên hệ thống

học mọi lúc mọi nơi với bài giảng trực tuyến dạng micro learning trên hệ thống

bài giảng chính
được trợ giảng

nếu không hiểu tiếng Anh chuyên ngành, các nội dung bài giảng chính được trợ giảng hỗ trợ

tham gia workshop
thực hành trên lớp

gia tăng sự thấu hiểu và năng lực thực hành, đồng thời gắn kết bạn bè và môi trường kinh doanh

làm quiz
trên hệ thống

thực hiện bài trắc nghiệm ngắn trên hệ thống để hiểu rõ nội dung đào tạo, ghi nhớ sâu kiến thức và lấy điểm giữa kỳ

trợ giảng
hướng dẫn học thuật

học viên được cung cấp hướng dẫn phát triển bài làm cuối khóa nhằm đảm bảo phát triển đúng hướng và không lạc đề

cá nhân hóa
quá trình học tập

hệ thống hỗ trợ của PPP sẽ giúp quá trình học tập hiệu quả hơn thông qua các hoạt động được cá nhân hóa cũng như hỗ trợ của hệ thống trực tuyến Eduner

Liên hệ LLC

Liên hệ với chúng tôi để nhận các thông tin trợ phí cho kỳ khai giảng sắp đến

Chương trình Level 3 in TESOL của LRN Anh Quốc giúp người học sau khi tốt nghiệp được tiếp nhận là giảng viên tiếng Anh tại các trung tâm Anh Ngữ

Learning Resources Network
Level 3 Certificate in TESOL, Kiểm định bởi Ofqual Vương Quốc Anh

Liên hệ UK English