Đối tác

Viện đại học SIMI Thụy Sĩ

Viện đại học đầu tiên tại Zug Thụy Sĩ
100% chương trình kiểm định cả cấp tổ chức lẫn cấp chương trình

Learning Resources Network

Vương Quốc Anh
Đơn vị khảo thí và cấp bằng (Diploma) về Tiếng Anh được kiểm định và công nhận bởi Ofqual Vương Quốc Anh, tương thích với khung năng lực Châu Âu và được công nhận toàn cầu.

Level United Kingdom

Vương Quốc Anh
Đơn vị khảo thí và cấp bằng chuyên sâu về giáo dục (Education) từ Vương Quốc Anh.

Horizons University

Cộng hòa Pháp
Horizons University là đại học được kiểm định và công nhận bởi Bộ giáo dục Pháp và cục quản lý giáo dục Paris. Chương trình của HU Paris được kiểm định bởi ACBSP, ECBE, EADL, ASIC, FEDE, ATHEA
Liên hệ LLC

Liên hệ với chúng tôi để nhận các thông tin trợ phí cho kỳ khai giảng sắp đến

Chương trình Level 3 in TESOL của LRN Anh Quốc giúp người học sau khi tốt nghiệp được tiếp nhận là giảng viên tiếng Anh tại các trung tâm Anh Ngữ

Learning Resources Network
Level 3 Certificate in TESOL, Kiểm định bởi Ofqual Vương Quốc Anh

London Language College - UK Nationally Recognized Programs