Giới thiệu London Language College

“LLC tự hào sở hữu hệ thống khảo thí và cấp văn bằng tiếng Anh thuộc hệ thống văn bằng năng lực quốc gia Anh Quốc, được công nhận toàn cầu"
CEO of The London Language College
Dr. Janne

0

cấp độ đến Tiến sĩ

0

kiểm định & công nhận

0

campus Việt Nam
và quốc tế

0

giảng viên chuyên ngành

Introduction

London Language College (LLC) là pháp nhân tại London được cấp mã UKRLP (UK Register of Learning Providers) số 10087369 và được phê duyệt tham gia chương trình ESFA (the Education and Skills Funding Agency) của chính phủ Anh Quốc.

London Language College (LLC) thuộc European Education Holdings (EEH) LLC cũng sở hữu nhiều hệ thống đào tạo tiếng Anh độc lập với hệ thống văn bằng được kiểm định và công nhận bởi chính phủ Anh Quốc và trên thế giới. Thành viên của London Language College sở hữu bao gồm:

  • CEFR English: Tiếng Anh theo khung năng lực CEFR bao gồm A1, A2, B1, B2, C1, C2 với văn bằng, chứng chỉ được công nhận bởi chính phủ Anh Quốc.
  • TESOL Gate: Hệ thống hợp tác quốc tế về đào tạo giảng viên tiếng Anh với các chương trình từ Chứng chỉ hành nghề đến Tiến sĩ. Hệ thống văn bằng được công nhận bởi chính phủ Anh Quốc và trên thế giới.

Đối tác của LLC

Khác biệt của London Language College

Chương trình Kiểm định và công nhận

100% chương trình được kiểm định và công nhận tại Quốc gia cấp bằng và trên thế giới giúp có thể giảng dạy tiếng Anh trong nước và nước ngoài.

read more
Học tập không ảnh hưởng công việc hiện tại

Mô hình đào tạo cho người đi làm bao gồm mô hình phối hợp giữa du học ngắn ngày, học trên hệ thống và workshop tại địa phương giúp có thể vừa học vừa làm.

read more
Tuân thủ tuyệt đối mục tiêu đào tạo

Chính sách hỗ trợ học phí cho sinh viên Việt Nam từ đại học đối tác kết hợp với chính sách cho vay học trả chậm 0% lãi suất giúp ai cũng có thể tham gia

read more

Kiểm soát chất lượng đào tạo

Kiểm định và công nhận

100% chương trình của London Languge College được công nhận bởi Vương Quốc Anh và thuộc hệ thống văn bằng năng lực quốc gia Anh Quốc.

Giảng viên được kiểm chuẩn

100% giảng viên qua đào tạo và được công nhận đạt tiêu chuẩn giảng viên theo tiêu chuẩn kiểm định của London Language College

Đối tác được công nhận

Các trung tâm khảo thí và ôn luyện (PPP) đều trải qua quá trình đánh giá, kiểm chuẩn và được đào tạo bởi London Language College

Công nghệ giảng dạy

Chương trình theo mô hình Hybrid kết hợp hệ thống đào tạo trực tuyến và thực hành, ôn luyện trên lớp bởi các PPP ủy quyền của London Language College

Hiệu quả được đo lường

Tiêu chuẩn đầu ra được kiểm chuẩn theo khung năng CEFR và hệ thống văn bằng tiếng Anh quốc gia theo Level của Vương Quốc Anh

Chăm sóc cá nhân

Từng học viên được hỗ trợ cá nhân khi tham gia học tập và khảo thí tại các trung tâm ôn luyện và khảo thí được ủy quyền của London Language College

Kiểm định & Công nhận

London Language College - UK Nationally Recognized Programs