London Language College - UK nationally recognized English programs

Khác biệt

Chương trình Kiểm định và công nhận

100% chương trình được kiểm định và công nhận tại Quốc gia cấp bằng và trên thế giới giúp có thể giảng dạy tiếng Anh trong nước và nước ngoài.

read more
Học tập không ảnh hưởng công việc hiện tại

Mô hình đào tạo cho người đi làm bao gồm mô hình phối hợp giữa du học ngắn ngày, học trên hệ thống và workshop tại địa phương giúp có thể vừa học vừa làm.

read more
Tuân thủ tuyệt đối mục tiêu đào tạo

Chính sách hỗ trợ học phí cho sinh viên Việt Nam từ đại học đối tác kết hợp với chính sách cho vay học trả chậm 0% lãi suất giúp ai cũng có thể tham gia

read more

London Language College Programs

CEFR English

Chương trình tiếng Anh theo khung năng lực châu Âu CEFR thuộc hệ thống văn bằng năng lực quốc gia Anh Quốc

Business English

Tiếng Anh Thương mại (BELT) theo khung năng lực CEFR thuộc hệ thống văn bằng năng lực quốc gia Vương Quốc Anh

TESOL

Hệ thống hợp tác quốc tế các chương trình đào tạo cho giáo viên Tiếng Anh từ chứng chỉ hành nghề đến Tiến sĩ

London Language College member

CEFR English - From A1 to C2

Các chương trình tiếng Anh theo khung năng lực Châu Âu CEFR của Vương Quốc Anh bao gồm A1, A2, B1, B2, C1, C2 thuộc hệ thống văn bằng năng lực quốc gia Anh Quốc.

TESOL Gate

Hệ thống hợp tác quốc tế về các chương trình đào tạo giáo viên dạy tiếng Anh (TESOL) từ Certificate TESOL đến Doctorate TESOL. 100% chương trình được kiểm định và công nhận.

Chương trình dành cho người bận rộn & không ảnh hưởng đến việc làm hiện tại

Các chương trình của London Langugae College được thiết kế cho người bận rộn với sự kết hợp giữa nhiều mô hình khác nhau như du học ngắn ngày, mô hình hybrid kết hợp workshop tại địa phương, mô hình 100% online với hệ thống e-learning đồng hành.

Các mô hình tùy thuộc vào chương trình:

  • Hybrid Learning kết hợp workshop thực hành tại địa phương và e-learning.
  • Du học ngắn ngày kết hợp với workshop tại địa phương
  • Du học ngắn ngày kết hợp với hệ thống e-learning.

Đối tác